131. Σκύλος Άγνωστο

Βρέθηκε πλανώμενος  θηλυκός σκύλος, ράτσας   «΄Αγνωστη »,  χρώματος  μαύρο  λίγο καφέ στην οδό Κωσταντίνου Κέντη  στο Δήμο Λατσιών στις 20/082020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.

130. Σκύλος Άγνωστο

Βρέθηκε πλανώμενος  θηλυκός σκύλος, ράτσας   «΄Αγνωστη»,  χρώματος άσπρο με μαύρο στην οδό Κωσταντίνου Κέντη  στο Δήμο Λατσιών στις 20/082020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.

129. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος  θηλυκός σκύλος, ράτσας  «Διασταύρωση»,  χρώματος  μπεζ/μαύρο  στην οδό Τσερίου στο Δήμο Λατσιών στις 12/6/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.

128. Σκύλος Κυνηγετικός

Βρέθηκε πλανώμενος αρσενικός σκύλος, ράτσας   «Κυνηγετικός »,  χρώματος  άσπρο/καφέ στην οδό Αθανασίου Διάκου  στο Δήμο Λατσιών στις 26/5/2020. 

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.

127. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος  θηλυκός σκύλος, ράτσας «Διασταύρωση»,  χρώματος  καφέ με κολονάκι κόκκινο στην οδό Παναγιώτη Γεωργιάδη στο Δήμο Λατσιών στις 11/05/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιώνστο τηλέφωνο 22 878675.

126. Σκύλος Πούτολ

Βρέθηκε πλανώμενος αρσενικός σκύλος, ράτσας «Πουτλ »,  χρώματος άσπρου με κόκκινο κολανάκι στην οδό Αιτωλών στο Δήμο Λατσιών στις 06/5/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.