127. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος  θηλυκός σκύλος, ράτσας «Διασταύρωση»,  χρώματος  καφέ με κολονάκι κόκκινο στην οδό Παναγιώτη Γεωργιάδη στο Δήμο Λατσιών στις 11/05/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιώνστο τηλέφωνο 22 878675.

126. Σκύλος Πούτολ

Βρέθηκε πλανώμενος αρσενικός σκύλος, ράτσας «Πουτλ »,  χρώματος άσπρου με κόκκινο κολανάκι στην οδό Αιτωλών στο Δήμο Λατσιών στις 06/5/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.


125. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος  θηλυκός σκύλος, ράτσας «Διασταύρωση», χρώματος  άσπρο/μπεζ  στην οδό Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57 στο Δήμο Λατσιών στις 05/5/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.


124. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος αρσενικός σκύλος, ράτσας «Διασταύρωση »,  χρώματος άσπρο/καφέ/μαύρο στην οδό Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 57 στο Δήμο Λατσιών στις 05/5/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.

123. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος αρσενικός σκύλος, ράτσας «Διασταύρωση», χρώματος καφέ/άσπρο/μαύρο  στην οδό Σπετσών στο Δήμο Λατσιών στις 03/4/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.

122. Σκύλος Διασταυρωμένος

Βρέθηκε πλανώμενος αρσενικός σκύλος, ράτσας «Διασταύρωση»,  χρώματος μαύρο με λίγο άσπρο στο λαιμό στο Δήμο Λατσιών στις  05/4/2020.

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Καθαριότητας του δήμου Λατσιών στο τηλέφωνο 22 878675.